2015 syksyllä alkunsa saaneen Keskustakirjasto Oodin teräsrakenteet ovat Normek Oy:n ammattitaidon näyte. Suuret ja painavat erikoismitoitetut teräselementit tekivät projektista teknisesti vaativan. Toimitettujen teräsosien mitoitukseen, kantokykyyn ja hitsaussaumojen pitävyyteen tuli kiinnittää erityshuomiota. Logistiikan ja asennustyön onnistumisien myötä projektin aikataulu piti.

Keskustakirjasto Oodi nousi keskeiselle paikalle Helsingin ydinkeskustaan Töölönlahdelle. Se on yksi Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden juhlavuoden suurimmista merkkihankkeista. Kirjasto on merkittävä infrastruktuurikohde helsinkiläisille, Se huomataan varmasti myös turistien keskuudessa. Erikoisuutena kirjasto tarjoaa elokuvateatterin, laajat harrastus- työ- ja näyttelytilat, saunaosaston ja jopa 140 000 teoksen kirjavalikoiman.

Rungon rakennelma muistuttaa suurta ristikkorakennelmaa. Normek Oy vastasi rakennuksen teräsrakenteiden aliurakasta. Projekti aloitettiin pääurakoitsijan, YIT:n toimesta 2015 syksyllä. Teräsrunko oli tässä projektissa erityisen haasteellinen, sillä se joutuu kannattelemaan lukuisia, hyvin painavia rakenteita. Kantokyky täytyy olla erinomainen ja hitsaussaumojen erityisen kestäviä.

Kaaren osien painaessa kappaleeltaan yli 85 000 kiloa tarvittiin järeä 350-tonninen ristikkopuominosturi nostamaan massiiviset elementit paikalleen. Logistiikka tuotti myös osaltaan haasteita jo kuljetusten koon ja painon takia. Hidas eteneminen ja erikoisvarovaisuus kääntymisen kanssa vaativat logistiikan työntekijöiltä teräksistä ammattitaitoa ja rautaisia hermoja varovaisuuden suhteen. Osat kuljetettiin Oulun tehtaaltamme asti Helsingin keskustaan kuormien päästessä työmaalle vain yöaikaan. Nosto- asennus ja turvallisuussuunnitelmiin täytyi kiinnittää erikoishuomiota elementtien valtavan painon takia. Kirjastorakennuksen teräsrakenteet painavat kokonaisuudessaan 2500 tonnia.