Normek Oy sai vuonna 2015 tilauksen maailman suurimpiin havusellun valmistajiin lukeutuvalta Metsä Fibreltä. Tilaus sisälsi uuden Äänekoskelle nousevan biotuotelaitoksen prosessirakennusten teräsrakenteiden kokonaisvaltaisen toimituksen, valmistuksen ja asentamisen. Hanke on Normek Oy:n merkittävimpiä projekteja, sillä toimitettu teräsmäärä on kappaleluvultaan ja painoltaan suurimpia koskaan koko yrityksen historiassa. Kyseessä on pitkäaikainen, teknisesti ja aikataulullisesti haastava, omassa suuruusluokassaan loistava hanke. Jatkoprojektina hyvin sujuneen urakan ansiosta Normek sai tehtäväkseen hoitaa teräsosat ja asennustyöt myös tehdasalueen putkisiltaan yhteistyössä saksalaisen Butting GmbH:n kanssa. Projektin vastuuhenkilönä toimii Pasi Parkkinen.

Keski-Suomeen kohoava tehdas on Suomen tähän asti suurin metsäteollisuusinvestointi. Sen rakennuskustannukset nousevat yhteensä 1,2 miljardiin euroon. Tehtaalta odotetaankin paljon, yli puolen miljardin vuotuista arvonlisäystä Suomen kokonaisvientii. Sellun lisäksi tehdas tuottaa bioenergiaa sekä lukuisia biotuotteita kuten tärpättiä, mäntyöljyä ja rikkihappoa. Vaikka kapasiteetti selluntuotannossa kasvaa huomattavasti, laitos pystyy toimimaan asetettujen ympäristön päästörajojen sisällä. Uudenaikaiseksi biotuotetehtaaksi kutsuttu laitos tulee hyödyntämään kattavammin sellutehtaan sivuvirrat jalostaen niistä uusia hyödyllisiä biotuotteita. Alueella toimivien lukuisten yritysten kanssa tehdas muodostaa oman biotaloudellisen ekosysteemin.

Toimitettu teräsmäärä nousi kaiken kaikkiaan 7000 tuhanteen kiloon mukaan lukien Normekin omat ja alihankkijoiden valmistamat osat. Teräsosia tuotettiin suurien lukumäärien vuoksi Normekin kaikilla Suomen työpajoilla – Oulussa, Alavuudella ja Naarajärvellä. Valtaosa elementeistä koottiin vasta työmaalla. Luotettava logistiikka hoiti toimitukset aina Äänekoskelle asti. Haasteita kuljetuksille tuotti painavien elementtien nostotyöt keskellä kiireistä ja paikoin ahdasta rakennustyömaata, jossa 80-90 urakoitsijaa toimi samanaikaisesti.

Yksi tehdasalueen tärkeistä komponenteista on 2,5 km pituinen putkisilta, jonka teräsrunkorakenteiden ja asennuksen osalta Normekilla oli myös suuri rooli. Putkisiltatoimitus sisälsi yli 3000 tonnia teräsrakenteita ja yhteensä 110 kappaletta erillisiä lohkoja. Normekin vankka ja monipuolinen kokemus siltaurakoista poiki tämän jatkoprojektin itse biotuotetehtaan teräsrunkoprojektin lisäksi.